Στην περίπτωση που δεν έχετε κάποιο αρχιτέκτονα μηχανικό ή διακοσμητή και θα θέλατε μια βοήθεια στην σχεδίαση του μπάνιου σας μπορούμε παρέχουμε το εξής πακέτο:

1. αποτύπωση του μπάνιου με επίσκεψη στο χώρο σας με δική μας ευθύνη των μετρήσεων

2. Μια κάτοψη εσωτερικής διαρρύθμισης (κυρίως για ανακαινίσεις).

3. Δύο φωτορεαλιστικά σχέδια που θα υποδεικνύουν πώς τοποθετούνται τα υλικά σας και τα είδη υγιεινής.

4. Προμέτρηση των τ.μ. για την παραγγελία.

Συνολικό κόστος υπηρεσίας 450 ευρώ. Το ποσό αυτό δύναται να σας επιστραφεί σαν έκπτωση ανάλογα το ύψος της παραγγελίας σας.

Η υπηρεσία αφορά κυρίως την Αττική